Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)
Prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce

Specjaliści TAAC Solutions przygotowali opracowanie „Prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce” dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Publikacja  uwzględnia następujące zagadnienia:

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polsce:
  A. wniosek o wydanie zezwolenia
  B. przetarg
  C. dokumentacja przetargowa
  D. wybór ofert
  E. wydanie zezwolenia
  F. cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia
 2. Zwolnienie z opodatkowania:
  A. zwolnienie z podatku dochodowego
  B. zwolnienie z podatku od nieruchomości

Link do całości opracowania: http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse#

Zobacz także
26 maja 2020

Aleksandra Serafin dla Gazety Prawnej: Tarcza antykryzysowa – Rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce

24 maja 2020 r. portal gazetaprawna.pl opublikował artykuł autorstwa Aleksandry Serafin „Tarcza antykryzysowa: Rozwiązania dla cudzoziemców przebywajacych w Polsce”. COVID-19 skomplikował życie nie tylko przedsiębiorcom i rodzimym pracownikom, ale również tysiącom cudzoziemców zatrudnionych w Polsce, którzy byli w trakcie składania wniosków o zezwolenie na pracę, pobyt, czy innych rodzajów zezwoleń. Na szczęście pakiety antykryzysowe objęły i tę grupę zatrudnionych, uzupełniając każdą nowelizacją braki poprzedniej. Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach […]

Czytaj więcej
5 listopada 2019

Delegowanie do Szwajcarii

Spis tematów 1. Podstawy prawne świadczenia usług i oddelegowania do Szwajcarii 2. Do kogo nie stosuje się Umowy o swobodnym przepływie osób? 3. Podstawowe akty prawne dotyczące delegowania pracowników i procedury rejestracji w Szwajcarii 4. Jakie są minimalne warunki pracy i wynagrodzenia oraz jakie są wyjątki? 5. Co poza wynagrodzeniem musi płacić pracodawca oddelegowujący? 6. Wyjątki od minimalnych warunków wynagradzania i urlopu 7. Procedura rejestracji w ramach […]

Czytaj więcej