Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)
Prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce

Specjaliści TAAC Solutions przygotowali opracowanie „Prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce” dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Publikacja  uwzględnia następujące zagadnienia:

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polsce:
  A. wniosek o wydanie zezwolenia
  B. przetarg
  C. dokumentacja przetargowa
  D. wybór ofert
  E. wydanie zezwolenia
  F. cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia
 2. Zwolnienie z opodatkowania:
  A. zwolnienie z podatku dochodowego
  B. zwolnienie z podatku od nieruchomości

Link do całości opracowania: http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse#

Zobacz także
5 listopada 2019

Delegowanie do Szwajcarii

Spis tematów 1. Podstawy prawne świadczenia usług i oddelegowania do Szwajcarii 2. Do kogo nie stosuje się Umowy o swobodnym przepływie osób? 3. Podstawowe akty prawne dotyczące delegowania pracowników i procedury rejestracji w Szwajcarii 4. Jakie są minimalne warunki pracy i wynagrodzenia oraz jakie są wyjątki? 5. Co poza wynagrodzeniem musi płacić pracodawca oddelegowujący? 6. Wyjątki od minimalnych warunków wynagradzania i urlopu 7. Procedura rejestracji w ramach […]

Czytaj więcej