Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Zmiany w PIT od stycznia 2020 r. – zmiany, które weszły w życie 1 października 2019 r.

Zmiany w PIT od stycznia 2020 r. – zmiany, które weszły w życie 1 października 2019 r.

Koszty uzyskania przychodów – koszty pracownicze (w złotych)

Miesięczne (jednoetatowcy, miejscowi)

 • obecne (do 30.09.2019): 111,25
 • za 2019 r. (od 1.10-31.12.2019): 250
 • docelowe (od 1.01.2020): 25

Miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)

 • obecne (do 30.09.2019): 139,06
 • za 2019 r. (od 1.10-31.12.2019): 300
 • docelowe (od 1.01.2020): 300

Roczne (jednoetatowcy, miejscowi)

 • obecne (do 30.09.2019): 1335,00
 • za 2019 r.: 1751,25
 • docelowe (od 1.01.2020): 300

Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)

 • obecne (do 30.09.2019): 1668,72
 • za 2019 r.: 2151,54
 • docelowe (od 1.01.2020): 3600

Roczne (wieloetatowcy, miejscowi)

 • obecne (do 30.09.2019): 2002,05
 • za 2019 r.: 2626,54
 • docelowe (od 1.01.2020): 4500

Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający)

 • obecne (do 30.09.2019): 2502,56
 • za 2019 r.: 3226,92
 • docelowe (od 1.01.2020): 5400

Podwyższone koszty pracownicze

Podwyższone koszty pracownicze stosuje się także do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy PIT) tj. z tytułu:

 • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich
 • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

Nowa skala podatkowa za 2019 r.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł

1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł

548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

Nowa skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł

1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

Przepisy, które weszły w życie 1 października 2019 r.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

 • zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%
 • kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr
 • na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%
 • od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr

Pobierz Newsletter w pdf: TAAC Solutions Alert_zmiany w PIT od stycznia 2020

Zobacz także
5 listopada 2019

Zmiany w VAT – zmiany w split payment od 1 listopada 2019 r.

Split payment – nowelizacja Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności obowiązywać będzie w obrocie towarami i usługami wrażliwymi. W przypadku kiedy kwota na fakturze będzie równa lub przekroczy wartość 15 000 zł brutto, a przedmiotem sprzedaży będzie jedna z pozycji wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wtedy konieczne będzie rozliczenie w ramach split payment. Wykaz usług i towarów, dla których split payment będzie miał zastosowanie […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o VAT Krótszy termin na ulgę na złe długi Dotychczasowy termin 150 dni zmniejszono do 90, po upływie których wierzyciel może skorygować VAT wykazany na fakturach. W dalszym ciągu należy pamiętać o tym, że dłużnik nie może pozostawać w postępowaniu restrukturyzacyjnym zaś od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę nie minęło 2 lata. Nowe regulacje dotyczące bonów Wprowadzono klasyfikacje bonów na towary i usługi, których opodatkowanie […]

Czytaj więcej
1 stycznia 2019

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w PIT Praca członków rodziny – kosztem podatkowym Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych (dotychczas wyłączone) wynagrodzenie małżonka lub dziecka. W przypadku spółek jawnych, komandytowych w koszty uzyskania przychodów zalicza się także ww. wydatki dotyczące członków rodziny wspólnika. Ulga termomodernizacyjna – nawet do 53 tys. zł Właściciel domu ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, wydatki na materiały […]

Czytaj więcej