Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Zmiany w PIT od stycznia 2020 r. – zmiany, które weszły w życie 1 października 2019 r.

Zmiany w PIT od stycznia 2020 r. – zmiany, które weszły w życie 1 października 2019 r.

Koszty uzyskania przychodów – koszty pracownicze (w złotych)

Miesięczne (jednoetatowcy, miejscowi)

 • obecne (do 30.09.2019): 111,25
 • za 2019 r. (od 1.10-31.12.2019): 250
 • docelowe (od 1.01.2020): 25

Miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)

 • obecne (do 30.09.2019): 139,06
 • za 2019 r. (od 1.10-31.12.2019): 300
 • docelowe (od 1.01.2020): 300

Roczne (jednoetatowcy, miejscowi)

 • obecne (do 30.09.2019): 1335,00
 • za 2019 r.: 1751,25
 • docelowe (od 1.01.2020): 300

Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)

 • obecne (do 30.09.2019): 1668,72
 • za 2019 r.: 2151,54
 • docelowe (od 1.01.2020): 3600

Roczne (wieloetatowcy, miejscowi)

 • obecne (do 30.09.2019): 2002,05
 • za 2019 r.: 2626,54
 • docelowe (od 1.01.2020): 4500

Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający)

 • obecne (do 30.09.2019): 2502,56
 • za 2019 r.: 3226,92
 • docelowe (od 1.01.2020): 5400

Podwyższone koszty pracownicze

Podwyższone koszty pracownicze stosuje się także do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy PIT) tj. z tytułu:

 • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich
 • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

Nowa skala podatkowa za 2019 r.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł

1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł

548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

Nowa skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł

1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

Przepisy, które weszły w życie 1 października 2019 r.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

 • zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%
 • kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr
 • na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%
 • od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr

Pobierz Newsletter w pdf: TAAC Solutions Alert_zmiany w PIT od stycznia 2020

Zobacz także
15 czerwca 2020

Otwarcie granic w większości krajów UE

Od soboty 15 czerwca można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni mają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie muszą odbywać kwarantanny. https://www.gov.pl/web/koronawirus/13-czerwca-otwieramy-granice–kontrole-tylko-wyrywkowo Od 15 czerwca pełny swobodny przepływ osób będzie obowiązywał ponownie we wszystkich krajach UE / EFTA i Wielkiej Brytanii.’ https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Czytaj więcej
5 czerwca 2020

Obecne ograniczenia wjazdowe w Szwajcarii

W związku z przyjęciem przez Szwajcarską Radę Federalną środków mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronaawirusa) oraz ochronę ludności w Szwajcarii, obecnie obowiązują następujące zasady: Wszystkie powiadomienia muszą być dokonywane od pierwszego dnia działalności, niezależnie od sektora lub branży, której dotyczą. Zasadniczo dopuszczalne są jedynie działania, które odpowiadają dominującemu interesowi publicznemu w rozumieniu COVID-19 Rozporządzenia 2, takie jak: Wizyta w przypadku śmierci członka bliskiej […]

Czytaj więcej
12 maja 2020

Szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce w trakcie epidemii COVID-19.

Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) (zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) […]

Czytaj więcej