Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Ceny transferowe i benchmarking

Ceny transferowe i benchmarking
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  • Opracowywanie polityki cen transferowych
  • Identyfikacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem cen transferowych
  • Opracowywanie analiz danych porównawczych (benchmark study)
  • Wsparcie przy kontrolach podatkowych i prowadzenie sporów sądowych w zakresie cen transferowych
  • Opracowywanie analiz ekonomicznych i biznesowych na potrzeby postępowań sądowych i arbitrażowych
  • Uprzednie porozumienia cenowe (APA)
  • Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

Od 1 stycznia 2017 roku analiza benchmarkingowa jest obligatoryjnym elementem dokumentacji cen transferowych. TAAC Solutions oferuje swoim klientom wsparcie w zakresie przygotowania analizy oraz wdrożenia rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed ryzykami podatkowymi.

Przygotowujemy dokumentację cen transferowych oraz benchmark przy wykorzystaniu profesjonalnej bazy danych Quick Analytics.

Dowiedz się więcej o analizie benchmarkignowej

Zobacz także
7 kwietnia 2022

Aleksandra Serafin prelegentką podczas webinarium PAIH

7 kwietnia 2022 r. odbyło się webinarium organizowane przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) / oddział we Frankfurcie nad Menem „Branża budowlana w Szwajcarii”. Aleksandra Serafin przedstawiła prezentację pt. „Delegowanie pracowników do Szwajcarii w branży budowlanej”. swoboda świadczenia usług do 90 dni w roku podstawowe akty prawne – delegowanie EntsG minimalne warunki prawo pracy rejestracja usługi budowlane oddelegowanie – nie podróż służbowa wynagrodzenie […]

Czytaj więcej
10 października 2021

Natalia Walczak w Rzeczpospolitej „Warto zadbać o pozyskanie oświadczenia wiedzy od kontrahenta”

Podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz informację o cenach transferowych. Co do zasady, muszą to zrobić, do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Należy zaznaczyć, iż na mocy szczególnych regulacji związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, powyższy termin uległ wydłużeniu. Bez wątpienia wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za miniony rok podatkowy, spowodowało nałożenie się obowiązków […]

Czytaj więcej
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej