Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Zatrudnianie cudzoziemców (zezwolenia)

Zatrudnianie cudzoziemców (zezwolenia)
  • Reprezentowanie pracodawcy przed Wojewodą w sprawach wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
  • Składanie dokumentów i wniosków dotyczących udzielania zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE
  • Składanie dokumentów i wniosków dotyczących udzielania zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy na terytorium RP
  • Udzielanie wszelkich informacji oraz składania oświadczeń i wyjaśnień, w tym również oświadczeń woli także po wydaniu zezwolenia
  • Odbiór decyzji administracyjnych
  • Reprezentowanie pracodawcy w sprawach o uchylenie i zmianę zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę
  • Wnoszenie odwołań, zażaleń lub skarg na wydane postanowienia i decyzje do organów administracyjnych wyższej instancji oraz sądów administracyjnych
Zobacz także
29 stycznia 2024

Warszawa, Goplańska 6A. To nasz nowy adres!

Zmieniliśmy siedzibę. Zespół TAAC Solutions rozrasta się błyskawicznie, w planach mamy dalszy rozwój, a nasza dotychczasowa lokalizacja mocno go ograniczała. Od niedawna jesteśmy więc na Sadybie, w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym – blisko skrzyżowania Wiertniczej z Nałęczowską – wśród zieleni kameralnego osiedla. W pobliżu mieści się wiele innych firm, które tak jak my cenią sobie spokój, ciszę i mokotowskie klimaty.

Czytaj więcej
29 stycznia 2024

Aleksandra Serafin poprowadziła jedną z części webinarium PAIH „Jak skutecznie eksportować do Szwajcarii”?

Webinarium 9. stycznia 2024. Organizatorem spotkania jest Polish Investment and Trade Agency (PAIH) . To wyborna okazja, by poznać kluczowe strategie sukcesu w eksportowaniu do Szwajcarii, najnowsze trendy, warunki uczestnictwa i sprawdzone case study. To również możliwość pozyskania wiedzy prawnej na specjalistycznym poziomie, nawiązania kontaktów z liderami branży eksportującej produkty budowlane do Szwajcarii i budowania trwałych relacji gospodarczych pomiędzy oboma państwami.

Czytaj więcej
7 kwietnia 2022

Aleksandra Serafin prelegentką podczas webinarium PAIH

7 kwietnia 2022 r. odbyło się webinarium organizowane przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) / oddział we Frankfurcie nad Menem „Branża budowlana w Szwajcarii”. Aleksandra Serafin przedstawiła prezentację pt. „Delegowanie pracowników do Szwajcarii w branży budowlanej”. swoboda świadczenia usług do 90 dni w roku podstawowe akty prawne – delegowanie EntsG minimalne warunki prawo pracy rejestracja usługi budowlane oddelegowanie – nie podróż służbowa wynagrodzenie […]

Czytaj więcej