Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Administrowanie płacami

Administrowanie płacami
 • Prowadzenie administracji płac dla osób współpracujących z klientem na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w pełnej zgodności z wymogami prawnymi i przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczenia społecznego
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem wszelkich potrąceń i świadczeń dodatkowych
 • Naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Przygotowywanie list płac według schematu organizacyjnego klienta
 • Przygotowywanie oraz, jeżeli wymagane, wczytywanie na subkonto płacowe klienta poleceń przelewu wynagrodzeń netto należnych pracownikom
 • Przygotowanie zbiorczych danych płacowych dla księgowości w formacie TAAC
 • Sporządzanie i udostępnianie pasków płacowych dla pracowników  w formie elektronicznej poprzez Portal Pracowniczy
 • Przygotowywanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych ZUS w zakresie wymaganym przepisami prawa
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta w formie elektronicznej deklaracji dotyczących miesięcznych wpłat DEK-I-O do PFRON
 • Zapewnienie wsparcia w przypadku kontroli organów administracji państwowej (ZUS, US)
 • Zapewnienie współpracy z audytorami
 • Sporządzanie i dostarczania w formie elektronicznej rocznych deklaracji PIT-11 oraz IFT-1R do stosownych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie i dostarczanie formularzy PIT-11, oraz IFT-1R pracownikom w formie elektronicznej
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-8AR łącznie z ich drukowaniem, podpisywaniem, dostarczeniem do klienta oraz wysyłką w formie e-deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego
Zobacz także
9 lipca 2024

Estoński CIT

Jedną z możliwych form opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółki jest opodatkowanie ryczałtem, tzw. estońskim CITem.   Preferencyjna forma opodatkowania skierowana jest do spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych, których wspólnikami, udziałowcami i akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne.   Podmioty te muszą spełniać także inne warunki przewidziane ustawą, należy jednak mieć na względzie, że warunki zostały […]

Czytaj więcej
29 stycznia 2024

Warszawa, Goplańska 6A. To nasz nowy adres!

Zmieniliśmy siedzibę. Zespół TAAC Solutions rozrasta się błyskawicznie, w planach mamy dalszy rozwój, a nasza dotychczasowa lokalizacja mocno go ograniczała. Od niedawna jesteśmy więc na Sadybie, w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym – blisko skrzyżowania Wiertniczej z Nałęczowską – wśród zieleni kameralnego osiedla. W pobliżu mieści się wiele innych firm, które tak jak my cenią sobie spokój, ciszę i mokotowskie klimaty.

Czytaj więcej
29 stycznia 2024

Aleksandra Serafin poprowadziła jedną z części webinarium PAIH „Jak skutecznie eksportować do Szwajcarii”?

Webinarium 9. stycznia 2024. Organizatorem spotkania jest Polish Investment and Trade Agency (PAIH) . To wyborna okazja, by poznać kluczowe strategie sukcesu w eksportowaniu do Szwajcarii, najnowsze trendy, warunki uczestnictwa i sprawdzone case study. To również możliwość pozyskania wiedzy prawnej na specjalistycznym poziomie, nawiązania kontaktów z liderami branży eksportującej produkty budowlane do Szwajcarii i budowania trwałych relacji gospodarczych pomiędzy oboma państwami.

Czytaj więcej