Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Administrowanie płacami

Administrowanie płacami
 • Prowadzenie administracji płac dla osób współpracujących z klientem na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w pełnej zgodności z wymogami prawnymi i przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczenia społecznego
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem wszelkich potrąceń i świadczeń dodatkowych
 • Naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Przygotowywanie list płac według schematu organizacyjnego klienta
 • Przygotowywanie oraz, jeżeli wymagane, wczytywanie na subkonto płacowe klienta poleceń przelewu wynagrodzeń netto należnych pracownikom
 • Przygotowanie zbiorczych danych płacowych dla księgowości w formacie TAAC
 • Sporządzanie i udostępnianie pasków płacowych dla pracowników  w formie elektronicznej poprzez Portal Pracowniczy
 • Przygotowywanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych ZUS w zakresie wymaganym przepisami prawa
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta w formie elektronicznej deklaracji dotyczących miesięcznych wpłat DEK-I-O do PFRON
 • Zapewnienie wsparcia w przypadku kontroli organów administracji państwowej (ZUS, US)
 • Zapewnienie współpracy z audytorami
 • Sporządzanie i dostarczania w formie elektronicznej rocznych deklaracji PIT-11 oraz IFT-1R do stosownych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie i dostarczanie formularzy PIT-11, oraz IFT-1R pracownikom w formie elektronicznej
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-8AR łącznie z ich drukowaniem, podpisywaniem, dostarczeniem do klienta oraz wysyłką w formie e-deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego
Zobacz także
7 kwietnia 2022

Aleksandra Serafin prelegentką podczas webinarium PAIH

7 kwietnia 2022 r. odbyło się webinarium organizowane przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) / oddział we Frankfurcie nad Menem „Branża budowlana w Szwajcarii”. Aleksandra Serafin przedstawiła prezentację pt. „Delegowanie pracowników do Szwajcarii w branży budowlanej”. swoboda świadczenia usług do 90 dni w roku podstawowe akty prawne – delegowanie EntsG minimalne warunki prawo pracy rejestracja usługi budowlane oddelegowanie – nie podróż służbowa wynagrodzenie […]

Czytaj więcej
10 października 2021

Natalia Walczak w Rzeczpospolitej „Warto zadbać o pozyskanie oświadczenia wiedzy od kontrahenta”

Podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz informację o cenach transferowych. Co do zasady, muszą to zrobić, do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Należy zaznaczyć, iż na mocy szczególnych regulacji związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, powyższy termin uległ wydłużeniu. Bez wątpienia wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za miniony rok podatkowy, spowodowało nałożenie się obowiązków […]

Czytaj więcej
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej