Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Delegowanie do Szwajcarii

Delegowanie do Szwajcarii

Spis tematów

1. Podstawy prawne świadczenia usług i oddelegowania do Szwajcarii

2. Do kogo nie stosuje się Umowy o swobodnym przepływie osób?

3. Podstawowe akty prawne dotyczące delegowania pracowników i procedury rejestracji w Szwajcarii

4. Jakie są minimalne warunki pracy i wynagrodzenia oraz jakie są wyjątki?

5. Co poza wynagrodzeniem musi płacić pracodawca oddelegowujący?

6. Wyjątki od minimalnych warunków wynagradzania i urlopu

7. Procedura rejestracji w ramach 90 dni swobody świadczenia usług

8. Jak należy rozumieć 8-dniowy termin poprzedzający rozpoczęcie pracy?

9. Oddelegowanie a nie podróż służbowa

10. Poziom wynagrodzenia i jego kalkulacja

11. Należności przysługujące pracownikom poza wynagrodzeniem

12. Sankcje

13. Podatkowe traktowanie wynagrodzeń i należności pracowniczych na tle przepisów obowiązujących w Polsce

14. Obowiązek uiszczenia podatku u źródła w Szwajcarii w przypadku zatrudnianych pracowników

15. Obowiązek wpłaty kaucji na rzecz organizacji związkowych

16. Obowiązek w podatku VAT na terytorium Szwajcarii

17. Wsparcie prawne i podatkowe TAAC Solutions

 

Przewodnik jest dostępny w wersji pdf: Delegowanie do pracy w Szwajcarii_opracowanie TAAC Solutions_październik 2019

Zobacz także
10 października 2021

Natalia Walczak w Rzeczpospolitej „Warto zadbać o pozyskanie oświadczenia wiedzy od kontrahenta”

Podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz informację o cenach transferowych. Co do zasady, muszą to zrobić, do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Należy zaznaczyć, iż na mocy szczególnych regulacji związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, powyższy termin uległ wydłużeniu. Bez wątpienia wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za miniony rok podatkowy, spowodowało nałożenie się obowiązków […]

Czytaj więcej
28 lipca 2021

Dr Jolanta Gorąca-Paczuska w Rzeczpospolitej „Umowa spółki a odpowiedzialność spółki nieruchomościowej jako płatnika”

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące opodatkowania zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych. Na potrzeby tej regulacji wprowadzono definicję spółki nieruchomościowej. Nowelizacja zmieniła zasady poboru podatku od dochodu ze zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej, ustanawiając w tym zakresie płatnika, którym w określonych przypadkach będzie spółka nieruchomościowa. Zgodnie z tą definicją zawartą w art. 5a pkt 49 ustawy o PIT oraz w art. 4a pkt 35 ustawy o CIT, […]

Czytaj więcej
28 kwietnia 2021

Natalia Walczak w Rzeczpospolitej „Skutkiem otrzymania RSU może być dwukrotne powstanie przychodu”

Nieodpłatne nabycie przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą tzw. Restricted Stock Units w ramach tzw. programu motywacyjnego, skutkuje powstaniem przychodu zarówno w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, jak i w momencie zbycia akcji. Stanowisko takie wyraził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 19 marca 2021 r. (0114-KDIP3-1.4011.803.2020.2.MG). Programy motywacyjne Programy motywacyjne są powszechnie stosowanym instrumentem polityki wynagrodzeń w przedsiębiorstwach funkcjonujących […]

Czytaj więcej