Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Aleksandra Serafin Prezes Zarządu, Partner w TAAC Solutions

Aleksandra Serafin

Prezes zarządu oraz partner w TAAC Solutions. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej. Licencjonowany doradca podatkowy. Ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Heidelbergu oraz Uniwersytet w Moguncji. Ukończyła kurs dla samodzielnych księgowych bilansistów.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania, opracowywaniem modeli optymalizacji podatkowej, jak również w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Jest autorką publikacji przygotowanej dla Polskiej Izby Inwestycji i Handlu (PAIH) „Prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce” w 2017 r. Prelegentka podczas seminariów podatkowych i outsourcingowych dla firm członkowskich w Polsko Szwajcarsko-Izbie Gospodarczej oraz Niderlandzko-Polskiej Izbie Gospodarczej.

Z sukcesami reprezentuje klientów w trakcie sporów sądowych z organami podatkowymi, m.in. w kwestiach związanych z podatkiem u źródła.

Uczestniczka projektu pro bono dla Kliniki Budzik „Businesswoman & Life 2013”.

Posługuje się płynnie językiem polskim, niemieckim i angielskim.

Kluczowi członkowie zespołu