Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

dr Jolanta Gorąca-Paczuska Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych

dr Jolanta Gorąca-Paczuska

Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo.

Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego, w tym w szczególności komentarza do Ordynacji podatkowej, Ustawy o finansach publicznych, podręczników akademickich oraz podręcznika do części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego. Uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych i krajowych. Autorka opinii prawnych dla Biura Analiz Sejmowych.

Specjalizuje się w prawie podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, jak i reprezentowaniu w procedurach podatkowych, w szczególności kontrolach podatkowych i postępowaniach podatkowych, a także przed sądami administracyjnymi.

Kluczowi członkowie zespołu