Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Nowe przepisy VAT w Szwajcarii

Nowe przepisy VAT w Szwajcarii

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w podatku VAT na terytorium Szwajcarii

Zmiany spowodują obowiązek rejestracji do VAT dla wielu przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady opodatkowania świadczenia usług na terytorium Szwajcarii.  Dla wielu polskich przedsiębiorców powstanie obowiązek zarejestrowania się do celów VAT na terytorium Szwajcarii począwszy od pierwszej transakcji na terytorium Szwajcarii.

Częściowa rewizja szwajcarskiej  ustawy o VAT niesie za sobą istotne zmiany dla większości firm zagranicznych, gdyż jej celem jest ograniczenie niekorzystnych dla szwajcarskich przedsiębiorców obowiązujących obecnie zasad rozliczania VAT.

Nowa definicja obowiązku podatkowego na terytorium Szwajcarii

Od 1 stycznia znany do tej pory limit 100 000 CHF nie będzie już obowiązywać w przypadku sprzedaży wygenerowanej tylko w Szwajcarii, ale dotyczył będzie całej osiągniętej sprzedaży. Zgodnie z nową regulacją dla powstania obowiązku podatkowego na terytorium Szwajcarii istotna jest wielkość światowego obrotu.

Jeśli firma wygeneruje poziom sprzedaży ponad 100 000 CHF na całym świecie, podlega szwajcarskiemu obowiązkowi opodatkowania podatkiem VAT już od pierwszego 1,00 CHF wygenerowanego na terenie Szwajcarii.

Nowe stawki VAT

Od 1 stycznia 2018 roku na terytorium Szwajcarii obowiązywać będą nowe, niższe stawki VAT. Podstawowa stawka wynosić będzie tylko 7,7% zamiast 8%. Specjalna stawka za usługi zakwaterowania w wysokości 3,8% wynosić będzie 3,7%. Tylko obniżona stawka 2,5% pozostaje na poziomie 2,5%.

W czym TAAC Solutions może Państwa wesprzeć?

Jeżeli Państwa usługi powodują powstanie obowiązku podatkowego na terytorium Szwajcarii, muszą się Państwo odpowiednio wcześniej zarejestrować jako podatnik VAT na terytorium Szwajcarii.

TAAC Solutions współpracuje ze szwajcarskimi firmami doradczymi świadczącymi usługi przedstawiciela podatkowego VAT na terytorium Szwajcarii.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy Państwa do kontaktu:

aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

Zobacz także
9 lipca 2024

Estoński CIT

Jedną z możliwych form opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółki jest opodatkowanie ryczałtem, tzw. estońskim CITem.   Preferencyjna forma opodatkowania skierowana jest do spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych, których wspólnikami, udziałowcami i akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne.   Podmioty te muszą spełniać także inne warunki przewidziane ustawą, należy jednak mieć na względzie, że warunki zostały […]

Czytaj więcej
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej
31 sierpnia 2021

Regulacje antyrajowe

od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 28.11. 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) zostały uchwalone zmiany w przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzające tzw. regulacje antyrajowe. Dla przypomnienia obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych co do zasady obowiązuje dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po dokonaniu stosownych odliczeń), przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne (art. 11k ust. 2 ustawy […]

Czytaj więcej