Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011
Oferta

Księgowość

Świadczymy pełnowymiarowe doradztwo księgowo-rachunkowe. Usługi TAAC Solutions skonstruowane są w sposób zapewniający zgodność z krajowymi i międzynarodowymi standardami księgowości oraz globalnymi wymogami raportowania. 
Przy projektach z zakresu księgowości i rachunkowości sprawozdawczej ściśle współpracujemy z naszym zespołem doradców podatkowych, z działem prawnym oraz ekspertami działu doradztwa finansowego, co pozwala na kompleksowe wspieranie klientów w funkcjonowaniu ich przedsiębiorstwa.

Naszym głównym systemem księgowym jest Enova, ale pracujemy również na systemach klienta. Poprzez interfejs umożliwiamy także zdalny dostęp klienta do programu Pulpit Managera.

Zdjęcie Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Określenie zasad prowadzenia ewidencji księgowej
 • Sporządzanie dokumentów niezbędnych do zaksięgowania kosztów i przeksięgowań na kontach
 • Informowanie o błędach w dostarczanych dokumentach
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej, dekretowanie dokumentów
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT, sporządzanie deklaracji oraz JPK
 • Przekazywanie informacji o wysokości podatków
 • Wprowadzanie dokumentów do programu księgowego
 • Prowadzenie korespondencji z dostawcami i odbiorcami, dotyczącej potwierdzeń sald na koniec roku obrotowego
 • Sporządzanie tabel amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Kalkulacja podatku VAT
 • Generowanie i wysyłka pliku JPK do urzędu skarbowego
Zdjęcie Aktualizacja danych przedsiębiorstwa
Aktualizacja danych przedsiębiorstwa

Dokonanie zmian w urzędach dotyczących, m.in. siedziby zleceniodawcy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych danych dotyczących przedsiębiorcy

Zdjęcie Sporządzanie i wysyłanie deklaracji
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji
 • Sporządzanie informacji o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy
 • Sporządzanie deklaracji VAT z tytułu podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie informacji podsumowujących
 • Sporządzanie deklaracji do NBP
 • Sporządzanie deklaracji do GUS
Zdjęcie Raportowanie
Raportowanie
 • Przygotowywanie co miesiąc rachunku zysków i strat oraz bilansu zgodnie z ustawą o Rachunkowości
 • Przygotowywanie raportów zarządczych zgodnie z wymaganiami Klienta
 • Budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych
 • Raportowanie realizacji budżetu
Zdjęcie Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe
 • Sporządzanie zamknięcia rocznego
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa, deklaracje PIT i CIT
 • Zamknięcia ksiąg handlowych na koniec okresu sprawozdawczego
 • Uczestniczenie w badaniu bilansu

Poznaj nasze pozostałe usługi