Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Uzyskiwanie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)
Uzyskiwanie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce

5 kwietnia 2018 r. Aleksandra Serafin przeprowadziła szkolenie dla prawników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) dotyczące uzyskiwania pozwoleń na pobyt i pracę w Polsce.

Wśród omówionych tematów znalazły się:

  • jakie akty prawne regulują uzyskiwanie zezwoleń
  • co składa się na legalny pobyt i pracę na terenie RP
  • typy zezwoleń na pracę
  • terminy załatwiania spraw wg Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  • terminy załatwiania spraw – rzeczywistość
  • który cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwolenia
  • potwierdzenie złożenia wniosku
  • procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę
  • postępowanie w sprawie zezwolenia na pobyt i pracę
  • problemy z przedłużającym się postępowaniem

 

Zobacz także
7 kwietnia 2022

Aleksandra Serafin prelegentką podczas webinarium PAIH

7 kwietnia 2022 r. odbyło się webinarium organizowane przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) / oddział we Frankfurcie nad Menem „Branża budowlana w Szwajcarii”. Aleksandra Serafin przedstawiła prezentację pt. „Delegowanie pracowników do Szwajcarii w branży budowlanej”. swoboda świadczenia usług do 90 dni w roku podstawowe akty prawne – delegowanie EntsG minimalne warunki prawo pracy rejestracja usługi budowlane oddelegowanie – nie podróż służbowa wynagrodzenie […]

Czytaj więcej
10 października 2019

Polish Swiss Innovation Day

Wzięliśmy udział w kolejnej edycji Polish Swiss Innovation Day 2019. W tym roku tematem przewodnim było Lepsze życie w mieście/ Porozmawiajmy o jakości życia w mieście / Warszawa-Zurych, dwie zmieniające się metropolie. Podobnie jak w poprzednich latach konferencja była bardzo dobrze przygotowana, co potwierdziła liczba uczestników z Polski i Szwajcarii reprezentujących środowisko biznesowe, gminne, architektów i uniwersyteckie. Pozytywnym przesłaniem tej konferencji jest fakt, że nasze projekty […]

Czytaj więcej