Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w CIT

Obniżona stawka CIT – 9 %, sprawdź czy możesz z niej skorzystać

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady opodatkowania podatników CIT, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku 1,2 mln Euro. W takim przypadku, stawka CIT zamiast dotychczasowych 19%, wyniesie 9%.

Dokumentacja cen transferowych – w nowym wydaniu

Od 1 stycznia obligatoryjne jest sporządzanie w dokumentacji lokalnej analizy porównawczej i analizy zgodności. Dotychczasowe dokumentacje, będą musiały zostać zaktualizowane w zakresie analizy wartości rynkowej.

Organ podatkowy będzie miał prawo żądania dokumentacji od podmiotu nie prowadzącego działalność gospodarczą. Nowe limity wartości transakcji, które obligują podatników do sporządzenia dokumentacji do cen transferowych. W niektórych przypadkach, oświadczenie przekazywane do Krajowej Informacji Skarbowej o sporządzeniu dokumentacji podpisuje każdy członek zarządu podatnika.

Exit Tax – sprawdź czy Ciebie dotyczy

Od 1 stycznia 2019 wprowadzony został podatek od niezrealizowanych zysków w przypadku alokacji majątku zagranicę i zmianie rezydencji podatkowej. Podatek w wysokości 19 % może dotknąć także polskie spółki, które przeniosły jedynie niektóre elementy majątku do innego kraju. Dochody podatnika i należny podatek może organ podatkowy ustalić wedle własnego uznania, w oderwaniu od danych podanych przez podatnika.

Podatnicy mają tylko 7 dni na złożenie deklaracji do organu podatkowego, od końca miesiąca, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków.

Ustawa przewiduje jednak wyłączenia, przy niektórych transakcjach transgranicznych od konieczności zapłaty podatku.

W czym TAAC Solutions może Państwa wesprzeć?

Jeżeli Państwa usługi związane są z powstaniem potencjalnego obowiązku ewidencyjnego lub podatkowego w CIT, jesteśmy do Państwa dyspozycji – wyjaśnimy wprowadzane zmiany oraz możliwy skutek nowych przepisów dla Państwa spółki.

TAAC Solutions informuje także klientów, jakie czynności i transakcje dokonywane przez klienta wymagają zapłaty podatku a kiedy istnieje możliwość zastosowania ulgi czy zwolnienia podatkowego.

Od wielu lat, doradzamy podatnikom i prowadzimy ich interesy w Polsce i zagranicą. Zachęcamy do skorzystania z usług naszych doradców podatkowych, specjalistów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy Państwa do kontaktu:

aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

rafal.bernat@taacsolutions.pl 

Pobierz Newsletter w pdf: TAAC Solutions Alert_zmiany w CIT od stycznia 2019

Zobacz także
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej
31 sierpnia 2021

Regulacje antyrajowe

od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 28.11. 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) zostały uchwalone zmiany w przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzające tzw. regulacje antyrajowe. Dla przypomnienia obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych co do zasady obowiązuje dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po dokonaniu stosownych odliczeń), przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne (art. 11k ust. 2 ustawy […]

Czytaj więcej
9 października 2020

REWOLUCJA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY VAT

Od dnia 1 października 2020 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie raportowania transakcji w podatku od towarów i usług (wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, Dz. U. poz. 1520, ze zm.). Na mocy wyżej powołanej ustawy podatnicy VAT mogą zapomnieć o wysyłaniu standardowej deklaracji VAT-7/ VAT-7K. Pozycje z deklaracji zostaną przeniesione do tzw. nowego pliku JPK_VDEK, który w swoim założeniu będzie […]

Czytaj więcej