Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o VAT

Krótszy termin na ulgę na złe długi

Dotychczasowy termin 150 dni zmniejszono do 90, po upływie których wierzyciel może skorygować VAT wykazany na fakturach. W dalszym ciągu należy pamiętać o tym, że dłużnik nie może pozostawać w postępowaniu restrukturyzacyjnym zaś od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę nie minęło 2 lata.

Nowe regulacje dotyczące bonów

Wprowadzono klasyfikacje bonów na towary i usługi, których opodatkowanie uzależniono od przeznaczenia bonu i sposobu jego wykorzystania. Za bon uznaje się taki instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia za usługi lub towary, które mają zostać dostarczone. Transfer samego bonu może być niekiedy uznany za dostawę towaru lub świadczenie usługi, której bon dotyczy.

Usługi elektroniczne dla konsumentów z państw UE

Celem nowych regulacji jest zmniejszenie formalności związanych z rozliczeniem usług elektronicznych wykonywanych przez polskich podatników na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich. Polska nowelizacja jest wynikiem wprowadzonych unijnych przepisów dotyczących VAT.

Stawki VAT – 23 % i 8 % pozostają na lata

Pierwotne przepisy przewidywały podwyższenie stawki 22 na 23 % i 7 na 8 % do końca roku 2018 jednak ustawodawca postanowił wydłużyć okres obowiązywania podwyższonych stawek w podatku od towarów i usług.

Przyjęto, że podwyższone stawki pozostaną aż do momentu, w którym budżet państwa będzie wykazywał wynik finansowy obliczony na podstawie specjalnego wzoru. Oznacza to, że stawka 23 % zamiast dawnej 22 % może nie zmienić się w ciągu najbliższych lat.

Kasy fiskalne – koniec zwolnień dla małych przedsiębiorców

Wedle rozporządzenia, przedsiębiorcy których obrót na rzecz konsumentów nie przekroczył w poprzednim roku 20 000 zł stracą po upływie określonego czasu, prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej.

W stosunku do niektórych podatników korzystających w 2018 ze zwolnienia, straci ono moc z dniem 1 czerwca 2019.

Rejestr podatników VAT – wykreślenie z urzędu

Dotychczasowo obowiązujące przepisy dają szerokie uprawnienia organom podatkowym, które mogą wykreślić – bez zgody podatnika- podmioty nie stawiające się na wezwania organu lub z którymi jest utrudniony kontakt telefoniczny. Od nowego roku organy podatkowe będą także weryfikować czy wyrok wydany przez sąd w stosunku do podatnika nie obliguje organu do wykreślenia automatycznie z rejestru VAT.

Pracownicze Plany Kapitałowe a VAT

Wraz z wprowadzeniem przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych poszerzył się zakres zwolnienia przedmiotowego w VAT. Zwolnione są zatem usługi zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi o ile usługi te spełniają wymogi przepisów szczególnych dot. Planów.

Zmiany w procedurze zwrotu VAT

Od nowego roku, uproszczono procedurę występowania podatników o zwrot VAT. Ustawodawca odstąpił od obowiązku składania odrębnego umotywowanego wniosku wraz z deklaracją. Obecnie, złożenie samej deklaracji można traktować jako wystąpienie o zwrot podatku od towarów i usług na rzecz podatnika.

W czym TAAC Solutions może Państwa wesprzeć?

Jeżeli Państwa usługi związane są z powstaniem potencjalnego obowiązku ewidencyjnego lub podatkowego w podatku od towarów i usług, jesteśmy do Państwa dyspozycji – wyjaśnimy wprowadzane zmiany oraz możliwy skutek nowych przepisów dla osób fizycznych i prawnych.

TAAC Solutions informuje także klientów, jakie czynności i transakcje dokonywane przez klienta wymagają zapłaty podatku a kiedy istnieje możliwość zastosowania ulgi czy zwolnienia podatkowego.

Od wielu lat, doradzamy podatnikom i prowadzimy ich interesy w Polsce i zagranicą. Zachęcamy do skorzystania z usług naszych doradców podatkowych, specjalistów w zakresie polskich i unijnych przepisów o podatku od wartości dodanej.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy Państwa do kontaktu:

aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

rafal.bernat@taacsolutions.pl 

Pobierz Newsletter w pdf: TAAC Solutions Alert_zmiany w VAT od stycznia 2019

Zobacz także
9 lipca 2024

Estoński CIT

Jedną z możliwych form opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółki jest opodatkowanie ryczałtem, tzw. estońskim CITem.   Preferencyjna forma opodatkowania skierowana jest do spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych, których wspólnikami, udziałowcami i akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne.   Podmioty te muszą spełniać także inne warunki przewidziane ustawą, należy jednak mieć na względzie, że warunki zostały […]

Czytaj więcej
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej
31 sierpnia 2021

Regulacje antyrajowe

od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 28.11. 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) zostały uchwalone zmiany w przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzające tzw. regulacje antyrajowe. Dla przypomnienia obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych co do zasady obowiązuje dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po dokonaniu stosownych odliczeń), przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne (art. 11k ust. 2 ustawy […]

Czytaj więcej