Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Administrowanie Kadrami

Administrowanie Kadrami
 • Prowadzenie dla każdego pracownika  akt osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy
 • Prowadzenie wymaganej przepisami prawa statystyki zatrudnienia, obejmującej m.in.: dane osobowe pracownika, historię zatrudnienia, zwolnienia lekarskie, zestawienia wykorzystania urlopów, zestawienia urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, zestawienia wszelkich innych płatnych i bezpłatnych nieobecności, informacji o okresowych badaniach lekarskich i szkoleniach BHP
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz wymaganej prawem dokumentacji zatrudnienia związanej z nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • Ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych, tj.: wymiaru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, okresu wypowiedzenia
 • Prowadzenie wykazu brakującej dokumentacji w aktach osobowych pracowników m.in. BHP, badań lekarskich, zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS oraz zgłaszania zmian
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych
 • Wystawianie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Sporządzanie standardowych raportów kadrowych
 • Monitorowanie ważnych dat związanych z zatrudnieniem pracowników, m. in.: rozwiązania umowy o pracę, nabycia nowych uprawnień, upływu ważności badań lekarskich, szkoleń z zakresu BHP, przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych
 • Przygotowywanie standardowych sprawozdań do GUS (Z-02, Z-05, Z-06)
 • Kontakt z PIP, ZUS, GUS
 • Informowanie o ważniejszych zmianach w polskim prawie pracy, dotyczących spraw kadrowych oraz udzielania pomocy w wypełnianiu wymogów prawnych
Zobacz także
7 kwietnia 2022

Aleksandra Serafin prelegentką podczas webinarium PAIH

7 kwietnia 2022 r. odbyło się webinarium organizowane przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) / oddział we Frankfurcie nad Menem „Branża budowlana w Szwajcarii”. Aleksandra Serafin przedstawiła prezentację pt. „Delegowanie pracowników do Szwajcarii w branży budowlanej”. swoboda świadczenia usług do 90 dni w roku podstawowe akty prawne – delegowanie EntsG minimalne warunki prawo pracy rejestracja usługi budowlane oddelegowanie – nie podróż służbowa wynagrodzenie […]

Czytaj więcej
10 października 2021

Natalia Walczak w Rzeczpospolitej „Warto zadbać o pozyskanie oświadczenia wiedzy od kontrahenta”

Podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz informację o cenach transferowych. Co do zasady, muszą to zrobić, do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Należy zaznaczyć, iż na mocy szczególnych regulacji związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, powyższy termin uległ wydłużeniu. Bez wątpienia wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za miniony rok podatkowy, spowodowało nałożenie się obowiązków […]

Czytaj więcej
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej