Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Administrowanie Kadrami

Administrowanie Kadrami
 • Prowadzenie dla każdego pracownika  akt osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy
 • Prowadzenie wymaganej przepisami prawa statystyki zatrudnienia, obejmującej m.in.: dane osobowe pracownika, historię zatrudnienia, zwolnienia lekarskie, zestawienia wykorzystania urlopów, zestawienia urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, zestawienia wszelkich innych płatnych i bezpłatnych nieobecności, informacji o okresowych badaniach lekarskich i szkoleniach BHP
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz wymaganej prawem dokumentacji zatrudnienia związanej z nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • Ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych, tj.: wymiaru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, okresu wypowiedzenia
 • Prowadzenie wykazu brakującej dokumentacji w aktach osobowych pracowników m.in. BHP, badań lekarskich, zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS oraz zgłaszania zmian
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych
 • Wystawianie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Sporządzanie standardowych raportów kadrowych
 • Monitorowanie ważnych dat związanych z zatrudnieniem pracowników, m. in.: rozwiązania umowy o pracę, nabycia nowych uprawnień, upływu ważności badań lekarskich, szkoleń z zakresu BHP, przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych
 • Przygotowywanie standardowych sprawozdań do GUS (Z-02, Z-05, Z-06)
 • Kontakt z PIP, ZUS, GUS
 • Informowanie o ważniejszych zmianach w polskim prawie pracy, dotyczących spraw kadrowych oraz udzielania pomocy w wypełnianiu wymogów prawnych
Zobacz także
29 stycznia 2024

Warszawa, Goplańska 6A. To nasz nowy adres!

Zmieniliśmy siedzibę. Zespół TAAC Solutions rozrasta się błyskawicznie, w planach mamy dalszy rozwój, a nasza dotychczasowa lokalizacja mocno go ograniczała. Od niedawna jesteśmy więc na Sadybie, w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym – blisko skrzyżowania Wiertniczej z Nałęczowską – wśród zieleni kameralnego osiedla. W pobliżu mieści się wiele innych firm, które tak jak my cenią sobie spokój, ciszę i mokotowskie klimaty.

Czytaj więcej
29 stycznia 2024

Aleksandra Serafin poprowadziła jedną z części webinarium PAIH „Jak skutecznie eksportować do Szwajcarii”?

Webinarium 9. stycznia 2024. Organizatorem spotkania jest Polish Investment and Trade Agency (PAIH) . To wyborna okazja, by poznać kluczowe strategie sukcesu w eksportowaniu do Szwajcarii, najnowsze trendy, warunki uczestnictwa i sprawdzone case study. To również możliwość pozyskania wiedzy prawnej na specjalistycznym poziomie, nawiązania kontaktów z liderami branży eksportującej produkty budowlane do Szwajcarii i budowania trwałych relacji gospodarczych pomiędzy oboma państwami.

Czytaj więcej
7 kwietnia 2022

Aleksandra Serafin prelegentką podczas webinarium PAIH

7 kwietnia 2022 r. odbyło się webinarium organizowane przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) / oddział we Frankfurcie nad Menem „Branża budowlana w Szwajcarii”. Aleksandra Serafin przedstawiła prezentację pt. „Delegowanie pracowników do Szwajcarii w branży budowlanej”. swoboda świadczenia usług do 90 dni w roku podstawowe akty prawne – delegowanie EntsG minimalne warunki prawo pracy rejestracja usługi budowlane oddelegowanie – nie podróż służbowa wynagrodzenie […]

Czytaj więcej