Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Radosław Petrus

Radosław Petrus

Aplikant radcowski, absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują obszary prawa podatkowego, prawa spółek oraz prawa gospodarczego.

Z sukcesami wspierał klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi m.in. w sprawach dot. podatku od nieruchomości.

Autor publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego publikowanych w ogólnopolskich czasopismach naukowych.

Wyróżniony przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za uzyskanie najwyższej liczby punktów na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską przy OIRP Kielce oraz przez Radę OIRP Kielce za uzyskanie bardzo dobrych wyników naukowych. W czasie studiów wielokrotny stypendysta Stypendium Rektora UWr dla najlepszych studentów.

Pracuje również w języku angielskim.

Kluczowi członkowie zespołu