Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Zmiany w PIT od stycznia 2020 r. – zmiany, które weszły w życie 1 października 2019 r.

Zmiany w PIT od stycznia 2020 r. – zmiany, które weszły w życie 1 października 2019 r.

Koszty uzyskania przychodów – koszty pracownicze (w złotych)

Miesięczne (jednoetatowcy, miejscowi)

 • obecne (do 30.09.2019): 111,25
 • za 2019 r. (od 1.10-31.12.2019): 250
 • docelowe (od 1.01.2020): 25

Miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)

 • obecne (do 30.09.2019): 139,06
 • za 2019 r. (od 1.10-31.12.2019): 300
 • docelowe (od 1.01.2020): 300

Roczne (jednoetatowcy, miejscowi)

 • obecne (do 30.09.2019): 1335,00
 • za 2019 r.: 1751,25
 • docelowe (od 1.01.2020): 300

Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)

 • obecne (do 30.09.2019): 1668,72
 • za 2019 r.: 2151,54
 • docelowe (od 1.01.2020): 3600

Roczne (wieloetatowcy, miejscowi)

 • obecne (do 30.09.2019): 2002,05
 • za 2019 r.: 2626,54
 • docelowe (od 1.01.2020): 4500

Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający)

 • obecne (do 30.09.2019): 2502,56
 • za 2019 r.: 3226,92
 • docelowe (od 1.01.2020): 5400

Podwyższone koszty pracownicze

Podwyższone koszty pracownicze stosuje się także do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy PIT) tj. z tytułu:

 • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich
 • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

Nowa skala podatkowa za 2019 r.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł

1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł

548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

Nowa skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł

1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

Przepisy, które weszły w życie 1 października 2019 r.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

 • zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%
 • kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr
 • na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%
 • od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr

Pobierz Newsletter w pdf: TAAC Solutions Alert_zmiany w PIT od stycznia 2020

Zobacz także
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej
31 sierpnia 2021

Regulacje antyrajowe

od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 28.11. 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) zostały uchwalone zmiany w przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzające tzw. regulacje antyrajowe. Dla przypomnienia obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych co do zasady obowiązuje dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po dokonaniu stosownych odliczeń), przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne (art. 11k ust. 2 ustawy […]

Czytaj więcej
9 października 2020

REWOLUCJA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY VAT

Od dnia 1 października 2020 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie raportowania transakcji w podatku od towarów i usług (wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, Dz. U. poz. 1520, ze zm.). Na mocy wyżej powołanej ustawy podatnicy VAT mogą zapomnieć o wysyłaniu standardowej deklaracji VAT-7/ VAT-7K. Pozycje z deklaracji zostaną przeniesione do tzw. nowego pliku JPK_VDEK, który w swoim założeniu będzie […]

Czytaj więcej